Andreas Greén, Linköping

Hej och välkommen.
Jag tror på alla människors inneboende kraft till självbestämmande. I mitt samhällsengagemang fokuserar jag på mänskliga rättigheter och demokratifrågor. På fritiden är jag engagerad i Frälsningsarmén och Neurologiskt Handikappades Riksförbund.